Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

thermaikos

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  -  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Με οργή πληροφορηθήκαμε την έκδοση του υπ’ αριθμ. 68/2009 (ΦΕΚ Α90/12.6.2009) Προεδρικό Διάταγμα «Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό», το οποίο κατάργησε το προηγούμενο  ΠΔ 189/1978, και επέβαλε επιπρόσθετους περιορισμούς στην περιοχή αυτή για την ερασιτεχνική αλιεία γενικά, πέραν των υφισταμένων πολλών γενικών περιορισμών, στο άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α και β:

«Άρθρο 9

Ερασιτεχνική Αλιεία

1. Στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 373/1985 (ΦΕΚ 131 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος που αφορούν την επαγγελματική αλιεία.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠΔ. 373/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας, ισχύουν τα εξής:

α) Η αλιευόμενη ποσότητα ανά σκάφος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο.»

Το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 68/2009, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 αυτού, καταλαμβάνει τους κόλπους: α) Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαχωρίζεται από το Θερμαϊκό κόλπο με τη νοητή γραμμή που ενώνει το ακρωτήριο Μεγάλου Εμβόλου με το Φάρο Κάβουρα και β) Θερμαϊκό, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ της ανωτέρω νοητής γραμμής και της γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Κασσάνδρας με το Φάρο Στομίου.  Καταλαμβάνει δηλαδή μια τεράστια θαλάσσια περιοχή, η οποία περικλείεται από περίπου 300 χιλιόμετρα ακτογραμμής και περιλαμβάνει τις ακτές στις οποίες έχουν αποκλειστική πρόσβαση αστικά κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη, η Νάουσα, η Βέροια, ο Πολύγυρος, ενώ εξυπηρετεί και όλη τη Δυτική Μακεδονία, την Έδεσσα, το Κιλκίς, τα Γιαννιτσά, τη Λάρισα και το Βόλο.

Η Θεσσαλονίκη, η οποία ευρίσκεται στη μέση της ακτογραμμής αυτής, είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας (άνω του 1.000.000 κατοίκους) και ήδη με τις ανωτέρω διατάξεις οι κάτοικοι της ουσιαστικά εμποδίζονται από το να ασκήσουν ερασιτεχνική αλιεία, αφού ο περιορισμός των 3 κιλών ανά βάρκα, καθιστά τη δυνατότητα σύλληψης επιτρεπόμενων αλιευμάτων σχεδόν απαγορευτική.

Από τα διδάγματα της κοινής πείρας, ο καθένας είναι σε θέση να καταλάβει τι σημαίνει αυτό για μια παρέα 3 ή 4 ερασιτεχνών αλιέων που ξεκινούν για μια ψαρευτική εξόρμηση με ένα μικρό σκάφος για να διασκεδάσουν κατά την ημέρα του Σαββάτου ή της Κυριακής.  Ουσιαστικά κάποιοι από τους πολίτες αυτούς θα αναγκασθούν είτε να μην ασκήσουν την αγαπημένη τους δραστηριότητα, είτε να παρανομήσουν, καθώς ο περιορισμός είναι τόσο μεγάλος που το περιθώριο άσκησης του δικαιώματος είναι ελάχιστο, καθώς τα δολώματα θα είναι περισσότερα από τα αλιεύματα.

Δεν νοείται να προσπαθεί το κράτος να προστατεύσει τη βέλτιστη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και γενικώς την ιχθυοπανίδα στο Θερμαϊκό κόλπο και να χρησιμοποιεί σαν μέσον την ουσιαστική απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας η οποία ασκείται περιοδικά, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει μέσα στο κόλπο τη συστηματική διενέργεια επαγγελματικής αλιείας με α) Μηχανότρατες, β) Κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι), γ) Δίχτυα, δ)  Ιχθυοπαγίδες, ε) Εργαλεία για την αλιεία οστράκων στ) Στατικά δίχτυα

Ο καθένας καταλαβαίνει ότι εδώ «βάλλονται ελέφαντες με οδοντογλυφίδες».

Σε τι δηλαδή θα ωφελήσει ο αποκλεισμός των ερασιτεχνών από το Θερμαϊκό κόλπο όταν συνεχίζει να αλέθει τους βυθούς του η «μάστιγα» της μηχανότρατας και να τον αποψιλώνει το γενοκτόνο «γρι- γρι»;  Τι ζημιά μπορεί να αποφευχθεί από την παρεμπόδιση του ερασιτέχνη με το παραγαδάκι των 150 αγκιστριών, την καθετή των 2 αγκιστριών ή το ψαροτούφεκο της μίας βολής, όταν επιτρέπεται αναφανδόν η επαγγελματική αλιεία με όλα τα μαζικά αδρανή αλιευτικά μέσα;

ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ  ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟ

Με το ΠΔ 68/12-6-2009 η προηγούμενη διοίκηση φαίνεται να αποδέχεται, ότι το επιβλαβέστερο όλων των αλιευτικών εργαλείων, «ερασιτεχνικών  και επαγγελματικών» είναι το υποβρύχιο τουφέκι, με το οποίο ο δύτης, διαθέτοντας μια αναπνοή και μια βολή μονάχα, μπορεί προφανώς να αφανίσει την ιχθυοπανίδα του Θερμαϊκού, την οποία δεν απειλούν στο βαθμό αυτό, η μηχανότρατα και το γρι – γρι, τα δίχτυα, οι κιούρτοι (Ιχθυοπαγίδες), κλπ.

Από την ενέργειά της να αποκλείσει από όλα τα αλιευτικά εργαλεία μόνο το ψαροτούφεκο και το καμάκι, είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτή είναι η πεποίθησή της.  Ούτε καν τα 3 κιλά ανά σκάφος δεν επιτρέπει πλέον η προηγούμενη διοίκηση στον πολίτη να συλλάβει στο Θερμαϊκό κόλπο με ψαροτούφεκο, καθώς κατά κάποια περίεργη ερμηνεία, τα 3 αυτά κιλά του ψαροτουφεκά ξεπερνούν τις αντοχές του συγκεκριμένου υγροβιότοπου που αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις επιθέσεις των τρατών και των γρι –γρι.

Το επιλεκτικότερο των αλιευτικών εργαλείων «επέλεξε» «επιλεκτικά» να καταργήσει η προηγούμενη διοίκηση για να διασώσει την απειλούμενη ιχθυοπανίδα του Θερμαϊκού κόλπου και να τον εμπλουτίσει έτσι ώστε να αποτελεί σταθερά πλουτοπαραγωγική πηγή του τόπου.  Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε, όχι τη λογική της διάταξης (καθώς θα ήταν αστείο να ψάξει κανείς να βρει λογική στη συγκεκριμένη απαγόρευση), αλλά το θράσος που είχαν αυτοί που απαίτησαν την εισδοχή της ως αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη του σκοπού της προστασίας της ιχθυοπανίδας !!

Αναφέρουμε μόνον, ως αυτονόητο, ότι η υποβρύχια αλιεία με ψαροτούφεκο, από όλες τις μορφές αλιείας που ασκούνται από τον άνθρωπο, είναι η πιο συγγενής στη φύση, αφού διεξάγεται στο αφιλόξενο θαλάσσιο περιβάλλον στη χρονική διάρκεια μίας και μόνο αναπνοής και με μέσο που απαιτεί την πολύ κοντινή προσέγγιση του ψαριού για τη σύλληψή του και επιτρέπει μία και μόνο απόπειρα (βολή).  Απαιτεί ιδιαίτερες αθλητικές αρετές, και επί πλέον αποτελεί το μοναδικό τρόπο αλιείας, με τον οποίον ο ψαράς επιλέγει ένα και μοναδικό ψάρι σε κάθε απόπειρά του.  Όλοι οι άλλοι τρόποι αλιείας διεξάγονται με αδρανή εργαλεία που συλλαμβάνουν τυφλά όποια ψάρια προσεγγίσουν τα εργαλεία αυτά (είτε είναι δίχτυα, είτε παραγάδια κ.τ.λ.).

Οι ερασιτέχνες ψαροτουφεκάδες στην πλειοψηφία είναι από τους πιο αφοσιωμένους οικολόγους, καθώς είναι οι μόνοι που έχουμε άμεση επαφή με το βυθό και τα πλάσματά του, είτε αυτά αποτελούν αλιεύματά τους είτε όχι.  Γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς είναι η μεσογειακή φώκια και η καρέτα-καρέτα, και πως συμπεριφέρονται απέναντι στον άνθρωπο, αφού είναι οι μόνοι που τις χαιρόνται στο φυσικό τους περιβάλλον.  Είναι επίσης οι πρώτοι που υποφέρουν από τη μείωση των αλιευμάτων στις θάλασσές μας, αφού τη διαπιστώνουν σε κάθε εξόρμηση.

Η μείωση όμως αυτή των αλιευμάτων δεν οφείλεται στο νόμιμο, επιλεκτικό και αθλητικό τρόπο αλιείας του ψαροντούφεκου, αλλά στη συστηματική και ασύδοτη αλιεία με παράνομα μέσα αλλά και την παράνομη αλιεία με νόμιμα μέσα, στην οποία εντελώς ανεξέλεγκτα έχουν επιδοθεί ατιμώρητα κάποιοι στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την οποία έφθασε η ώρα να την πληρώσουμε σήμερα όλοι μας, στερούμενοι τη χαρά των γεμάτων ζωή βυθών

Ασφαλώς και γνωρίζουμε την καταστροφή που προκαλείται από τα «εγκληματικά» «συρόμενα» εργαλεία (ανεμότρατες και απλές τράτες) που «γδέρνουν» επί χρόνια τους βυθούς μας καταστρέφοντας εκτός από κάθε λογής γόνο, ακόμα και τους υποβρύχιους βιότοπους «λιανίζοντας» την τραγάνα και ισοπεδώνοντας την φυσική διαμόρφωση του βυθού.  Ασφαλώς δεν είμαστε εμείς εκείνοι που ανατινάζουν τη θάλασσα με τους δυναμίτες και τις νιτρικές αμμωνίες, ούτε αυτοί που «θερίζουν» τις βαθιές αποχές των βυθών με την υποβρύχια καταδυτική συσκευή (μπουκάλα).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ερασιτεχνική αλιεία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των επαγγελματιών, αριθμούν πολλές εκατοντάδες, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους. Αναφερόμαστε δηλαδή σε εισαγωγείς –κατασκευαστές - τεχνίτες- εμπόρους σκαφών, ειδών αλιείας, καταδυτικών ειδών, μηχανών θαλάσσης ναυτιλιακών, δολωμάτων, και πολλά άλλα συναφή.

Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν στην οικονομία της χώρας έχοντας διαθέσει τεράστια χρηματικά ποσά, ως κεφάλαια για εμπορεύματα, πανάκριβα ενοίκια, 19% Φ.Π.Α., με Τ.Ε.Β.Ε. και εργατικά, όταν άλλοι που ασχολούνται με τη θάλασσα ελάχιστα επιβαρύνονται με τα παραπάνω.  Με το συγκεκριμένο άρθρο 9 στο Π.Δ. 68/12-6-2009 η προηγούμενη διοίκηση βάλλει ευθέως ενάντιων αυτών των επιχειρήσεων και εν μέσω οικονομικής κρίσης δίνει τη χαριστική βολή σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους που μόχθησαν για να ορθώσουν μια επιχείρηση, χωρίς κανένα λόγο και καμία αιτία, αφού δεν υπάρχει καμία μελέτη που να τεκμηριώνει τη καρατόμηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

Η ενασχόληση με τη θάλασσα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των Ελλήνων αφού ζουν ουσιαστικά μέσα σ’ αυτήν, και σημαντικό μέρος αυτής είναι η ερασιτεχνική αλιεία.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες ερασιτέχνες αλιείς πληρώνουν ακριβά τις άδειες αλιείας (σκάφους και ατομικές) και συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομία της χώρας δαπανώντας μεγάλα ποσά για το ψάρεμα, το χόμπι που τους δίνει ζωή και κουράγιο να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.

Η ερασιτεχνική αλιεία δημιουργεί παιδεία προς τη νεολαία, κατευθύνοντας τη νέα γενιά σε ένα υγιές, σωματικό και ψυχολογικό χόμπι, το ψάρεμα, και μακριά από τις εξαρτήσεις, τα ναρκωτικά και τη μαλθακότητα.

Η ερασιτεχνική αλιεία πρωτοστατεί στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και στέκεται απέναντι σε όλους τους  παράνομους επαγγελματίες, είτε αυτοί έχουν επαγγελματική είτε ερασιτεχνική άδεια αλιείας.

Η ερασιτεχνική αλιεία είναι έτοιμη να προτείνει λύσεις, γιατί για τους ερασιτέχνες αλιείς, η αειφόρος αλιεία ήταν, είναι και θα είναι, το πρώτο και κυρίαρχο μέλημά τους.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ

ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑ 12.00

ΚΑΙ  ΖΗΤΟΥΜΕ

ΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Π.Δ. 68/12-6-2009

stamp-team

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ !!!!