Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Όλα τα μοντέλα των καλαμιών DRAGON συνοδεύονται από κάρτα εγγύησης της κατασκευάστριας εταιρείας
Ακολουθεί η ακριβής μετάφραση και οι πρόσθετοι όροι εγγύησης


 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ(Ακριβής μετάφραση)

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ονομασία καλαμιού ψαρέματος.............................................................

Αριθμός καταλόγου................................................................................

Αγαπητέ Αγοραστή!
Σας συγχαίρουμε για την επιλογή και ελπίζουμε ότι το αγορασμένο καλάμι ψαρέματος DRAGONπληρεί τις προσδοκίες σας και θα σας προσφέρει πολλές επιτυχίες στο ψάρεμα.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ(Ακριβής μετάφραση)

1. Ο πωλητής παρέχει εγγύηση για το αγορασμένο προϊόν για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς.

2. Προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη Κάρτα Εγγύησης, σφραγισμένη από τον πωλητή και με αποδεικτικό πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο ΦΠΑ).

3. Η παρούσα εγγύηση εξασφαλίζει στον αγοραστή δωρεάν επιδιόρθωση των σφαλμάτων που εμφανίσθηκαν κατά τη χρήση και οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε ελαττωματικά υλικά του αγορασμένου προϊόντος.

4. Η Desing Fishing Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για:-ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον προορισμό του προϊόντος,- ελαττώματα που οφείλονται σε μηχανικές βλάβες,
-ελαττώματα που οφείλονται σε επιδιορθώσεις από μη εξουσιοδοτημένα σημεία εξυπηρέτησης.

5. Το δικαίωμα αντικατάστασης του αγορασμένου προϊόντος ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
- η επισκευή είναι ανεπιτυχής τρεις φορές,
- έγγραφη βεβαίωση εξουσιοδοτημένου σημείου εξυπηρέτησης που να βεβαιώνει την αδυναμία επισκευής της βλάβης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντικατάσταση στοιχείων του καλαμιού που υπόκεινται κατά τη χρήση σε φυσική φθορά, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εγγύηση και δεν παρέχει το δικαίωμα αντικατάστασης του καλαμιού με νέο.

6. Η παράδοση του προϊόντος για επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης, διενεργείται αποκλειστικά μέσω του καταστήματος ή άλλου σημείου λιανικής πώλησης στο οποίο διενεργήθηκε η αγορά.

7. Η Desing Fishing Ε.Π.Ε. εγγυάται την επισκευή της βλάβης σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στο σημείο εξυπηρέτησης.

8. Κάθε προσπάθεια επισκευής του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, η απώλεια ή η λανθασμένη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης και η έλλειψη σφραγίδας του καταστήματος, της υπογραφής του πωλητή και του αποδεικτικού πώλησης προξενεί την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγγύηση για το πωληθέν καταναλωτικό εμπόρευμα δεν αποκλείει, δεν περιορίζει και δεν ακυρώνει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τη μη συμφωνία του εμπορεύματος με το συμβόλαιο.

 

Πρόσθετοι όροι εγγύησης

9. Ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/κέντρο εξυπηρέτησης ορίζεται ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Dragon για Ελλάδα και Κύπρο, Ριζούλης Ι. Δημήτριος.